Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Jelena Lancuški pr.
Dubrava Junior
Stevana Sinđelića 17
22320 Inđija
Telefon: +381 / 64 4 392 966
dubravajunior@gmail.com
Web: 
www.dubrava-junior.com

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619