Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Jelena Lancuški pr.
Dubrava Junior
Stevana Sinđelića 17
22320 Inđija
Telefon: +381 / 64 4 392 966
dubravajunior@gmail.com
Web: 
www.dubrava-junior.com